Thang máy liên doanh

You may also like...

2 Responses

  1. Đa số mọi người đều sài thang máy liên doanh hơn. một phần vì thang nhập khẩu đắt quá và không có nhiều tùy biến option cho gia chủ chọn lựa.

  2. Nguyen Tuan says:

    Cty nên đưa ra khoảng giá để khách hàng có thể cân nhắc được không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button